Home Diễn đàn Tâm sự Xe hơi VinFast hôm nay đang trả lời cho câu hỏi iPhone hay Ai lúa Trả lời cho: Xe hơi VinFast hôm nay đang trả lời cho câu hỏi iPhone hay Ai lúa

  • Trần Huy Hoàng

    0 VF Points
    Danh dự
    25/11/2022 lúc 17:19

    Đúng rồi bác bây giờ Việt Nam cũng đã có thương hiệu toàn cầu rồi, phải chứng minh Việt Nam đã phát triển mạnh chứ bác nhỉ