Home Diễn đàn Phong cách sống Nhìn lại bài đã đăng hơn 3 năm trước (18/04/2019) : Vì sao tôi chọn mua xe VinFast ? Trả lời cho: Nhìn lại bài đã đăng hơn 3 năm trước (18/04/2019) : Vì sao tôi chọn mua xe VinFast ?

  • Uyên Minh

    40 VF Points
    Chủ xe
    25/11/2022 lúc 17:32

    Lí do lớn nhất em chọn mua Vinfast là ủng hộ hàng Việt Nam chất ượng cao