Home Diễn đàn Tin tức ⌛ Đây là cách nhanh nhất để tương tác với bộ phận admin của diễn đàn để xử lý lỗi Trả lời cho: ⌛ Đây là cách nhanh nhất để tương tác với bộ phận admin của diễn đàn để xử lý lỗi

  • Dương Văn Huân

    33.260 VF Points
    VVIP
    25/11/2022 lúc 17:34

    Bài này mình chỉ đang nói chuyện với bộ phận admin, nói là không cần duyệt mà bạn ấy bấm lộn duyệt bài. Ối dồi ôi