Home Diễn đàn Tâm sự Hóng chờ sự kiện Nhập khẩu xe Vinfast VF8 – xe điện đầu tiên Việt Nam nhập khẩu Mỹ Trả lời cho: Hóng chờ sự kiện Nhập khẩu xe Vinfast VF8 – xe điện đầu tiên Việt Nam nhập khẩu Mỹ

  • Hoàng Nguyễn Mạnh

    500 VF Points
    Danh dự
    25/11/2022 lúc 17:42

    Mong chờ biểu cảm của họ khi thấy hãng xe Việt Nam đã phát triển nhanh như thế nào