Home Diễn đàn Tin tức ⌛ Đã mở "tác vụ" cho phép sửa lại nội dung bài viết sau khi Post mà chưa được duyệt và bị từ chối Trả lời cho: ⌛ Đã mở "tác vụ" cho phép sửa lại nội dung bài viết sau khi Post mà chưa được duyệt và bị từ chối

  • Hạ Phạm Nhật

    540 VF Points
    Chủ xe
    25/11/2022 lúc 17:43

    Tốt quá, trước mấy lần viết bài xong bị từ chối vì có vài từ chưa hợp lí, em cũng thấy tiếc, giờ cho sửa rồi đỡ mất bài