Home Diễn đàn Tin tức Cư dân mạng“nóng” với sự kiện xuất khẩu xe VF 8 sang Hoa Kỳ Trả lời cho: Cư dân mạng“nóng” với sự kiện xuất khẩu xe VF 8 sang Hoa Kỳ

  • Anh Duy Phan

    20 VF Points
    Danh dự
    25/11/2022 lúc 17:44

    Chẳng phải đâu, đầy người không đi xe VF vẫn ngóng sự kiện đấy bác, như em đây chưa có ô tô luôn. Cũng mong được ngồi trên em VF 8 lắm