Home Diễn đàn Tin tức ⌛ Đây là cách nhanh nhất để tương tác với bộ phận admin của diễn đàn để xử lý lỗi Trả lời cho: ⌛ Đây là cách nhanh nhất để tương tác với bộ phận admin của diễn đàn để xử lý lỗi

  • Hạ Phạm Nhật

    1.040 VF Points
    Chủ xe
    25/11/2022 lúc 17:45

    Admin người ta cũng làm đúng trách nhiệm thôi bác ạ. Diễn đàn mình giờ phát triển thế này nên quản lý nội dung cũng quá tải phết đấy, sai sót hẳn là không tránh khỏi