Home Diễn đàn Tâm sự Hóng chờ sự kiện Nhập khẩu xe Vinfast VF8 – xe điện đầu tiên Việt Nam nhập khẩu Mỹ Trả lời cho: Hóng chờ sự kiện Nhập khẩu xe Vinfast VF8 – xe điện đầu tiên Việt Nam nhập khẩu Mỹ

  • My Phạm Trà

    40 VF Points
    Chủ xe
    25/11/2022 lúc 17:52

    Chuẩn em ơi! Chị có đứa bạn người Mỹ, nghe nó khen mà mình mát lòng mát dạ