Home Diễn đàn Tin tức ⌛ Đã mở "tác vụ" cho phép sửa lại nội dung bài viết sau khi Post mà chưa được duyệt và bị từ chối Trả lời cho: ⌛ Đã mở "tác vụ" cho phép sửa lại nội dung bài viết sau khi Post mà chưa được duyệt và bị từ chối

  • Dương Văn Huân

    33.200 VF Points
    VVIP
    25/11/2022 lúc 18:04

    Các bạn ấy biết anh em mình khổ như thế nào khi viết 1 bài mà bị xóa