Home Diễn đàn Tin tức ⌛ Đã mở "tác vụ" cho phép sửa lại nội dung bài viết sau khi Post mà chưa được duyệt và bị từ chối Trả lời cho: ⌛ Đã mở "tác vụ" cho phép sửa lại nội dung bài viết sau khi Post mà chưa được duyệt và bị từ chối

  • Nguyễn Thế Anh

    500 VF Points
    Danh dự
    25/11/2022 lúc 18:05

    Bây giờ diễn đàn cũng phát triển nên họ cũng quan tâm tới trải nghiệm người dùng hơn rồi, hiện tại họ làm cũng rất chỉn chu