Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Có cụ nào thành viên nổi trội trong cộng đồng được tham gia sự kiện xuất xe không ạ??? Trả lời cho: Có cụ nào thành viên nổi trội trong cộng đồng được tham gia sự kiện xuất xe không ạ???

  • Trần Huy Hoàng

    500 VF Points
    Danh dự
    25/11/2022 lúc 18:25

    Em cũng không nhận được vé mời, hóng online cũng được bác ơi.