Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Có cụ nào thành viên nổi trội trong cộng đồng được tham gia sự kiện xuất xe không ạ??? Trả lời cho: Có cụ nào thành viên nổi trội trong cộng đồng được tham gia sự kiện xuất xe không ạ???

  • Anh Đoàn Tuấn

    2.020 VF Points
    Chủ xe
    25/11/2022 lúc 18:26

    Mình đây, HCM đã tạt vào đầu cầu Hải Phòng đây bác ơi mà mưa nên ảnh hơi nhòe bác thông cảm =)))