Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Có cụ nào thành viên nổi trội trong cộng đồng được tham gia sự kiện xuất xe không ạ??? Trả lời cho: Có cụ nào thành viên nổi trội trong cộng đồng được tham gia sự kiện xuất xe không ạ???

  • Hoàng Bùi Việt

    500 VF Points
    Chủ xe
    25/11/2022 lúc 18:28

    Em cũng không được tham dự, mà xem ảnh đang thắc mắc VF đầu tư quân ghê, lái hẳn 1000 xe vào thuyền, sao không có hệ thống cẩu vào nhỉ.