Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Có cụ nào thành viên nổi trội trong cộng đồng được tham gia sự kiện xuất xe không ạ??? Trả lời cho: Có cụ nào thành viên nổi trội trong cộng đồng được tham gia sự kiện xuất xe không ạ???

  • Bảo Lê Trần

    2.040 VF Points
    Chủ xe
    25/11/2022 lúc 18:32

    chắc phải chờ admin nhóm lên thôi chứ nói thật em cũng không rõ lắm, có thể là thành viên hay đăng bài, nổi trội cũng nên bác ạ.