Home Diễn đàn Giao thông – Lái xe Cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết, Phan Thiết – Vĩnh Hảo: Chạy đua mới mong kịp tiến độ Trả lời cho: Cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết, Phan Thiết – Vĩnh Hảo: Chạy đua mới mong kịp tiến độ

  • Dương Thanh Minh

    18.080 VF Points
    VVIP
    25/11/2022 lúc 22:34

    Rất mong sớm khánh thành để kịp Tết này Vi vu