Home Diễn đàn World Cup 2022 Tiệc bàn thắng nhưng không mang lại niềm vui … trong trận đấu Cameroon và Serbia Trả lời cho: Tiệc bàn thắng nhưng không mang lại niềm vui … trong trận đấu Cameroon và Serbia

  • Minh Nguyễn Đức

    0 VF Points
    Thành viên
    29/11/2022 lúc 14:33

    Hàng thủ Serbia sau khi dẫn 2 bàn có phần chủ quan phòng thủ bị động và thiếu quyết đoán ở những tình huống cản phá, chán!