Home Diễn đàn World Cup 2022 Tiệc bàn thắng nhưng không mang lại niềm vui … trong trận đấu Cameroon và Serbia Trả lời cho: Tiệc bàn thắng nhưng không mang lại niềm vui … trong trận đấu Cameroon và Serbia

  • Cô gái Sài Gòn

    0 VF Points
    Thành viên
    29/11/2022 lúc 14:34

    Nhưng cũng phải khen ngợi các cầu thủ Cameroon đã tận dụng rất tốt những cơ hội đã có để rút ngắn tỉ số và san bằng cách biệt .