Home Diễn đàn Phong cách sống Nâng cao ý thức về văn hóa lái xe Trả lời cho: Nâng cao ý thức về văn hóa lái xe

  • Anh Minh Trần

    0 VF Points
    Thành viên
    30/11/2022 lúc 14:00

    Sợ nhất lúc tắc đường. Lúc ý mới thấy rõ được thực trạng: còi bấm inh ỏi, mà khổ là đang tắc đường, xe nhích từng ít một, có bấm thì cũng không đi nhanh được