Home Diễn đàn Giao thông – Lái xe Những sai lầm dễ phạm phải khi cầm vô lăng Trả lời cho: Những sai lầm dễ phạm phải khi cầm vô lăng

  • Doanh Phạm

    4.480 VF Points
    VVIP
    30/11/2022 lúc 14:22

    Khoảng cách ngồi, tư thế ngồi, cách đánh lái rất quan trọng. Nếu ngồi không đúng tư thế, khoảng cách từ ngực tới vô lăng không chuẩn rất dễ đau mỏi mà lại không an toàn!