Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Phân biệt xe điện và xe hybrid cho những ai chưa biết Trả lời cho: Phân biệt xe điện và xe hybrid cho những ai chưa biết

  • Trần Huy Hoàng

    0 VF Points
    Danh dự
    30/11/2022 lúc 14:44

    Em nghĩ là người ta chỉ hỏi câu vu vơ thôi mà. Đúng là họ không biết về xe hybrid thật, nhưng họ dường như cũng không có nhu cầu muốn biết, vì nếu biết đã tự hỏi bác google. Không thể dùng việc này mà đánh giá người khác được.