Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Phân biệt xe điện và xe hybrid cho những ai chưa biết Trả lời cho: Phân biệt xe điện và xe hybrid cho những ai chưa biết

  • Hoàng Bùi Lê Tuấn

    0 VF Points
    Danh dự
    30/11/2022 lúc 14:45

    Cảm ơn bác đã chia sẻ. Ưu điểm xe hybrid thì cũng có vẻ nổi bật đấy, nhưng đọc đến phần nhược điểm là chán luôn bác ạ