Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Phân biệt xe điện và xe hybrid cho những ai chưa biết Trả lời cho: Phân biệt xe điện và xe hybrid cho những ai chưa biết

  • Kiệt Hoàng Tuấn

    0 VF Points
    Chủ xe
    30/11/2022 lúc 14:46

    Thì phải ước chừng trước quãng đường để đổ xăng chứ. Tôi đi xa lúc nào xăng cũng đầy bình, xong tìm sẵn các trạm xăng dọc đường nữa.