Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Cách xử lý sơn bị ăn mòn khi đậu xe ngoài trời cực hữu hiệu Trả lời cho: Cách xử lý sơn bị ăn mòn khi đậu xe ngoài trời cực hữu hiệu

  • Hạ Phạm Nhật

    0 VF Points
    Thành viên
    30/11/2022 lúc 16:10

    Nhà em cũng không có gara, mỗi lần đi làm cũng phải để xe ngoài trời. Nhìn con xe yêu dấu dầm mưa dãi nắng mà em xót