Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Làm sao để hiểu đúng về chỉ số lốp Ô tô Trả lời cho: Làm sao để hiểu đúng về chỉ số lốp Ô tô

  • Trần Minh Giám

    0 VF Points
    Thành viên
    30/11/2022 lúc 16:19

    Chỉ số này các bác có thể xem sổ hướng dẫn sử dụng, bậc cửa bên phía người lái, nắp hộp đựng dụng cụ hoặc nắp bình xăng