Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Phát triển xe điện tại Việt Nam: Bài toán về cơ sở hạ tầng Trả lời cho: Phát triển xe điện tại Việt Nam: Bài toán về cơ sở hạ tầng

  • Kiệt Hoàng Tuấn

    0 VF Points
    Chủ xe
    01/12/2022 lúc 16:57

    Trong tương lai nếu xe điện tăng lên với số lượng lớn thì liệu giá điện có còn bình ổn hay không