Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Phát triển xe điện tại Việt Nam: Bài toán về cơ sở hạ tầng Trả lời cho: Phát triển xe điện tại Việt Nam: Bài toán về cơ sở hạ tầng

  • Ngọc Đoàn Bảo

    0 VF Points
    Chủ xe
    01/12/2022 lúc 17:01

    Rẻ và tiện lợi thì chắc chắn dân sẽ mua ngay rồi. Chứ nếu mà đắt hơn, trạm sạc còn không tiện lợi thì khó lắm