Home Diễn đàn Giao thông – Lái xe Tìm hiểu một số kỹ thuật căn làn đường Trả lời cho: Tìm hiểu một số kỹ thuật căn làn đường

  • Anh Tuấn Lê

    0 VF Points
    Chủ xe
    01/12/2022 lúc 18:06

    Cách xác định tim đường của bác rất hay. Em lái xe lâu năm rồi mà chỉ toàn áng chừng theo cảm nhận thôi, chứ không được chi tiết và cụ thể như thế này.