Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Cách xử lý hiện tượng thừa lái và thiếu lái cho anh em Trả lời cho: Cách xử lý hiện tượng thừa lái và thiếu lái cho anh em

  • Vương Triệu Việt

    0 VF Points
    Chủ xe
    01/12/2022 lúc 18:16

    Ok bạn mình biết mà, ý mình đang nói có nhiều người vào cua nhưng vẫn chủ quan đi với tốc độ cao, như thế nếu chẳng may gặp vấn đề trên thì k xử lý kịp