Home Diễn đàn Công nghệ ô tô Vì sao ta chỉ nghe thấy ô tô điện thông minh mà không phải ô tô xăng thông minh? Trả lời cho: Vì sao ta chỉ nghe thấy ô tô điện thông minh mà không phải ô tô xăng thông minh?

  • Hiệp Nguyễn Hoàng

    0 VF Points
    Chủ xe
    01/12/2022 lúc 18:19

    Vâng chị, trải nghiệm thực tế nó mới thấy được sự thông minh này thích và mới lạ thế nào.