Home Diễn đàn Công nghệ ô tô BEV, PHEV, HEV, FCEV là những từ viết tắt của dòng xe điện gì? Trả lời cho: BEV, PHEV, HEV, FCEV là những từ viết tắt của dòng xe điện gì?

  • Anh Duy Phan

    0 VF Points
    Danh dự
    01/12/2022 lúc 19:07

    Sản xuất ra pin, nguyên liệu pin, nạp pin, sản xuất ra điện, linh kiện điện tử, động cơ điện, khí độc từ thiết bị điện tử hoạt động, rác thải từ pin…chưa hẳn đã ít ô nhiễm hơn.