Home Diễn đàn Công nghệ ô tô BEV, PHEV, HEV, FCEV là những từ viết tắt của dòng xe điện gì? Trả lời cho: BEV, PHEV, HEV, FCEV là những từ viết tắt của dòng xe điện gì?

  • Anh Đoàn Tuấn

    0 VF Points
    Chủ xe
    01/12/2022 lúc 19:09

    bác nói cũng có lý nhưng nếu so sánh với động cơ đốt trong, quá trình sản xuất xăng dầu, chưng cất, khoan khai thác dầu, vận chuyển dầu, hay các sự cố tràn dầu cũng có thể phá hủy cả 1 vùng biển lớn nên so sánh vậy thì pin vẫn đỡ ô nhiễm hơn nhiều bác ạ.