Home Diễn đàn Công nghệ ô tô BEV, PHEV, HEV, FCEV là những từ viết tắt của dòng xe điện gì? Trả lời cho: BEV, PHEV, HEV, FCEV là những từ viết tắt của dòng xe điện gì?

  • Trần Huy Hoàng

    0 VF Points
    Danh dự
    01/12/2022 lúc 19:09

    Khi nào xe điện mà sạc không dây, sạc từ xa kiểu như điện thoại thu sóng qua trạm phát ấy, lúc đó điện lực phát điện cho các xe thu rồi chạy, không cần dừng sạc thì xe điện mới thay thế hoàn toàn xe xăng dầu.