Home Diễn đàn World Cup 2022 Tại Qatar nhiệt độ rất cao nhưng tại sao cỏ tại các sân vận động lại phát triển xanh tốt ? Trả lời cho: Tại Qatar nhiệt độ rất cao nhưng tại sao cỏ tại các sân vận động lại phát triển xanh tốt ?

  • Dương Văn Huân

    50 VF Points
    Thành viên
    01/12/2022 lúc 21:17

    Mặc dù Qutar ở vùng xa mạc nhưng họ lại có thể làm cho cỏ ở các sân bóng world cup lại xanh và đẹp tuyệt vời