Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Một số dấu hiệu trên ô tô dự báo chuẩn bị mất tiền sửa chữa Trả lời cho: Một số dấu hiệu trên ô tô dự báo chuẩn bị mất tiền sửa chữa

  • bích Bùi

    0 VF Points
    Thành viên
    01/12/2022 lúc 22:23

    Đúng thật nhiều lúc xe trục trặc giữa đường thay thì gọi thợ, là mình gọi chồng trước 😀