Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Bảo dưỡng ô tô chính hãng hay gara bên ngoài sẽ tốt hơn? Trả lời cho: Bảo dưỡng ô tô chính hãng hay gara bên ngoài sẽ tốt hơn?

  • Hạ Phạm Nhật

    0 VF Points
    Thành viên
    01/12/2022 lúc 22:29

    Anh em nên lựa chọn chỗ sửa xe mà mình an tâm nhất vì thỉnh thoảng có mấy chỗ sửa xe xong lại thay động cơ đểu cho xe ấy chứ