Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Bảo dưỡng ô tô chính hãng hay gara bên ngoài sẽ tốt hơn? Trả lời cho: Bảo dưỡng ô tô chính hãng hay gara bên ngoài sẽ tốt hơn?

  • Kiệt Hoàng Tuấn

    0 VF Points
    Thành viên
    01/12/2022 lúc 22:31

    Anh em mang xe ra tiệm ngoài cho nhanh, tôi thấy ở ngoài có khi còn chữa được mấy lỗi khó chữa mà cũng sửa được nhiều hãng