Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Bảo dưỡng ô tô chính hãng hay gara bên ngoài sẽ tốt hơn? Trả lời cho: Bảo dưỡng ô tô chính hãng hay gara bên ngoài sẽ tốt hơn?

  • Đức Anh Phạm

    0 VF Points
    Thành viên VIP
    01/12/2022 lúc 22:37

    Mình thấy với gara chính hãng thì khó gặm cảnh luộc đồ lắm, kể cả có thì cũng là % rất nhỏ ý. Còn ra ngoài thì % luộc đồ lại cao