Home Diễn đàn Tâm sự Quy định về xe tập lái được thay đổi theo hướng chặt hơn Trả lời cho: Quy định về xe tập lái được thay đổi theo hướng chặt hơn

  • Bảo Chu Ngọc

    0 VF Points
    Khách Danh dự
    02/12/2022 lúc 17:35

    Em chưa có xe nên cũng chưa thi, nhưng thấy bác phân tích thì thấy quy định cũng theo chiều hướng tốt cho mình