Home Diễn đàn Giao thông – Lái xe Kỹ năng thoát hiểm trên xe ô tô trong trường hợp khẩn cấp Trả lời cho: Kỹ năng thoát hiểm trên xe ô tô trong trường hợp khẩn cấp

  • Trần Huy Hoàng

    0 VF Points
    Khách Danh dự
    02/12/2022 lúc 17:43

    Đến giờ em vẫn không hiểu búa phá kính bé như thế làm sao có thể phá được cửa kính xe ô tô dày như vậy?