Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Hệ thống bôi trơn trên ô tô là gì? Cấu tạo và các hư hỏng thường gặp Trả lời cho: Hệ thống bôi trơn trên ô tô là gì? Cấu tạo và các hư hỏng thường gặp

  • Đăng Đỗ Hồng

    0 VF Points
    Chủ xe
    02/12/2022 lúc 19:00

    Các bác cũng nên thay dầu định kỳ để tránh bị hỏng hệ thống bôi trơn nhé