Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Chăm sóc xe điện khi thời tiết hanh khô như thế nào cho đúng Trả lời cho: Chăm sóc xe điện khi thời tiết hanh khô như thế nào cho đúng

  • Lộc Hoàng Văn

    0 VF Points
    Chủ xe
    02/12/2022 lúc 19:10

    Đúng rồi mà bác, mỗi mùa có một nhiệt độ riêng mà, nên ít nhiều cũng có ảnh hưởng. Bác cứ cẩn thận cho chắc ăn