Home Diễn đàn Giao thông – Lái xe Hệ thống làm tan sương mù trên xe ô tô Trả lời cho: Hệ thống làm tan sương mù trên xe ô tô

  • Hạ Phạm Nhật

    0 VF Points
    Thành viên
    02/12/2022 lúc 19:21

    Hệ thống này em nghĩ dùng lâu cũng sẽ sinh ra trục trặc anh nhỉ? Anh có thể phổ biến thêm một số lỗi thường gặp của cái này không anh?