Home Diễn đàn Giao thông – Lái xe Hệ thống làm tan sương mù trên xe ô tô Trả lời cho: Hệ thống làm tan sương mù trên xe ô tô

  • Vương Triệu Việt

    0 VF Points
    Chủ xe
    02/12/2022 lúc 19:21

    Có cách nảo để bảo quản các dây nhiệt không hả anh, vì mấy cái dây nhiệt toàn lắp phía dưới cửa kính, nhiêu khi mưa gió nước vào lại hỏng