Home Diễn đàn Giao thông – Lái xe Hệ thống làm tan sương mù trên xe ô tô Trả lời cho: Hệ thống làm tan sương mù trên xe ô tô

  • Nhật Đoàn Long

    0 VF Points
    Danh dự
    02/12/2022 lúc 19:22

    Em nghĩ cũng chỉ có thể hạn chế một phần thôi, em ở Đà Nẵng thì quanh năm ấm áp khô ráo, chứ như mấy bác ngoài Bắc thì nhiệt nào cho lại