Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Nguy cơ khó lường khi vận hành với phanh ô tô bị mòn Trả lời cho: Nguy cơ khó lường khi vận hành với phanh ô tô bị mòn

  • Gia An Hoàng

    0 VF Points
    Chủ xe
    02/12/2022 lúc 19:23

    cả những xe ít đi thì cũng nên bảo dưỡng phanh và thay dầu ,vì để lâu các bộ phận của má phanh sẽ bị gỉ sét còn dầu thì sẽ giảm chất lượng theo thời gian