Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Hướng dẫn vệ sinh khoang xe khi có người say xe ô tô Trả lời cho: Hướng dẫn vệ sinh khoang xe khi có người say xe ô tô

  • Hiệp Nguyễn Huy

    0 VF Points
    Thành viên
    02/12/2022 lúc 19:32

    có một bí quyết để tránh tình trạng này là thủ sẵn ít túi bóng trên xe. Kinh nghiệm của các bác chạy taxi và xe khách đường dài :))