Home Diễn đàn World Cup 2022 Liệu Mbappé đã đủ tầm sánh với Ronaldo và Messi tại World Cup? Trả lời cho: Liệu Mbappé đã đủ tầm sánh với Ronaldo và Messi tại World Cup?

  • Trần Minh Giám

    0 VF Points
    Thành viên
    03/12/2022 lúc 18:12

    Pháp năm nay cũng dựa vào Mbapee nhiều, coi là cậu bé vàg cũng ko sai, nhưng khổ nỗi nhiều người ghét vì thái độ