Home Diễn đàn World Cup 2022 ĐT Đức – Chiến thắng nhưng thất bại, cú ngã lịch sử tại World Cup Trả lời cho: ĐT Đức – Chiến thắng nhưng thất bại, cú ngã lịch sử tại World Cup

  • Hoàng Bùi Việt

    0 VF Points
    Thành viên
    03/12/2022 lúc 18:25

    Cảm xúc thật hỗn độn khi vừa hạnh phúc vì đội châu Á vào vòng trong, lại còn nhất bảng. Vừa buồn vì đội bóng châu Âu yêu thích nhất bị loại cay đắng.