Home Diễn đàn World Cup 2022 ĐT Đức – Chiến thắng nhưng thất bại, cú ngã lịch sử tại World Cup Trả lời cho: ĐT Đức – Chiến thắng nhưng thất bại, cú ngã lịch sử tại World Cup

  • tuananh_pham

    0 VF Points
    Thành viên
    03/12/2022 lúc 18:26

    Em thấy như TBN cố tình thua Nhật để loại Đức và đưa mình vào nhánh dễ. Đức vì danh dự không bao giờ dám thả Costa Rica để trả đũa TBN.