Home Diễn đàn Đánh giá xe Chăm sóc ô tô điện khó hơn xe xăng? Trả lời cho: Chăm sóc ô tô điện khó hơn xe xăng?

  • Hòa Lê Thị Vân

    0 VF Points
    Thành viên
    03/12/2022 lúc 18:44

    Xe điện tiện hơn xe xăng ở khảon bảo dưỡng em ạ, người ta ngại là ngại cơ sở hạ tầng trạm sạc chưa rộng thôi. Sau này ổn định rồi khối người chuyển sang xe điện mà đi